Goto English site
Gå til CE mærkning forside
Gå til direktiv listen
Gå til indkøb
Gå til håndkøb
Gå til internationalt
Gå til kontakt

Nyheder


2020-02-10

Maskiner, efterspændt et motorkøretøj
Fra september 2020 skal maskiner mm der efterspændes et motorkøretøj være typegodkendt.

Dette gælder også for enheder som ikke er registreringspligtige.


2019-11-28

Maskinsikkerhed
Standarden der vedrører sikkerhedsafstande: DS/EN ISO 13857:2008 kan benyttes indtil 30. april 2020.

Efter denne dato vil standardens titel og nummer være:

Maskinsikkerhed - sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområdet.
DS/EN ISO 13857:2019


2019-06-11

Brugsanvisninger
Brugsanvisninger skal indenfor en overskuelig fremtid efterleve en række "nye" krav, hvad angår indhold og form.

De nye regler bliver harmoniseret til Maskindirektivet, og får en væsentlig indflydelse på den udformning der er relateret til maskinbygger (fabrikant) og de underleverandører der medvirker til maskinens endelige udformning og arbejdsområder.

Kontakt os for yderligere information om de krav, som du snart skal efterleve.


2018-10-19

Maskinsikkerhed. (El)
EN 60204-1:2018
Elektrisk materiel på maskiner er nu blevet opdateret og gjort mere nutidig.
Blandt andet behandler standarden visse forhold omkring robotter, cobotter og trådløse styresystemer.

!!! Standarden er endnu ikke harmoniseret og kan derfor endnu ikke anvendes til CE-mærkning, men kan bruges ved produktfornyelse og produktudvikling.


2018-10-19

Direktiver til forordninger
3 direktiver er nu blevet til forordninger med en overgangsordning til 21. april 2019:
* 2016/425 - Personlige værmemidler
* 2016/426 - Gasapparater
* 2016/424 - Tovbaneanlæg til personbefordring


2018-01-12

Forordninger
Der arbejdes på at ændre en række direktiver til forordninger:
*  Tovbaneanlæg                - direktiv 2000/9/EF
*  Gasapparater                  - direktiv 2009/142/EF
*  Personlige værnemidler  - direktiv 89/686/EØF
Hvornår?
Endnu ikke fastlagt - men vi kan overvåge dine direktiver og dertil hørende standarder - vi ser frem til at høre fra dig


2018-01-04

Stiger
Stiger må ikke CE-mærkes!
Stiger skal EN 131-xx
Og så skal en stige efterses 1 x årligt, og der skal føres logbog for eftersynet


2018-01-04

Godt Nytår
Vi ønsker alle et godt Nytår, med håbet om at også 2018 bliver et godt år.
Et nytårsforsæt?
Maskinbyggere bør vurdere om risikoanalyserne (lovbefalede) fortsat er dækkende for leverancer og specialopgaver i det nye år.
I tvivl: Giv os et uforpligtende kald


2014-04-01

CE mærkning af stål- og aluminiums komponenter
Nationale standarder bliver afløst af blandt andet DS/EN 1090-1.
Overgangsordningen udløber den 1. juli 2014.

Vær opmærksom på de nye procedurer omfatter produktionskontrol og udstedelse af en ydeevneerklæring. 

Dette er den korte version af de nye regler der lægges til grund for en korrekt CE mærkning af ovennævnte komponenter.


2014-04-01

Fritidsfartøjer.
Nyt direktiv: 2013/53/EU
Dansk bekendtgørelse nr. 10169 af 22/9-2006
Direktivet træder i kraft den 18. januar 2014
Overgangsordning indtil 18. juni 2016


2014-02-14

Seminar i Norge


Veien til CE-merking af byggevarer

14. marts 2014

 Krav til CE-merking bliver gennemgået på en praktisk måde.

Sted: Hedmark Bedriftsutvikling
          Furnesveien 81, Hamar

          www.heb.no

 Mere information:

Kontakt Nils Thyssen +45 21787060

(se kontakt), eller

HeB: Jan Anders Skaugen * 971 71 213


Gå til CE mærkning forside
Gå til direktiv listen
Gå til indkøb
Gå til håndbøger
Gå til international
Gå til kontakt