Goto English site
Gå til CE mærkning forside
Gå til direktiv listen
Gå til håndkøb
Gå til internationalt
Gå til nyheder
Gå til kontakt

Indkøb

Indkøbs- og leverandørforhold.

Salg af CE-mærkede produkter er ofte et samspil mellem den ansvarlige sælger og en række leverandører.

I den forbindelse skal sælger sikre sig at leverandørerne lever op til de krav der ikke alene er indskrevet i aftalegrundlaget, men også uopfordret leverer de nødvendige oplysninger som sælger skal bruge i den tekniske dokumentation, brugsanvisninger og i salgsmaterialet.

For importører er aftalegrundlaget lige så vigtigt, idet importøren på sit marked i mange tilfælde skal fungere som fabrikantens repræsentant - på godt og ondt!

Hvad skal du bla have med i aftalegrundlaget?

Adgangen til teknisk dokumentation.
Hvis du skal ændre på produktet, skal du være sikker på at....
Tegningsmateriale og beregninger.
Dokumentationskrav til el-styringer.
Brugsanvisning og vedligeholdsforskrifter.
Erklæringer og mærkningsregler

Gå til CE mærkning forside
Gå til direktiv listen
Gå til håndbøger
Gå til international
Gå til Nyheder
Gå til kontakt